biuro@wlzkancelaria.pl
ul. Smulikowskiego 5, lok. 5 Warszawa

Obserwuj nas:

KoronawirusCzy wystąpienie epidemii/zagrożenia epidemią koronawirusa jest nadzwyczajną zmianą stosunków w rozumieniu art. 3571 k.c.?

5 marca 20200

Tak.

Polski kodeks cywilny zwiera rozwiązania na odpowiadające na takie przypadki. Mianowicie zgodnie z art. 3571 k.c. jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Opisana instytucja prawna ma łagodzić sytuacje nadzwyczajne, których strony nie były w stanie przewidzieć przy zawieraniu umowy i na które nie mogły się przygotować. Odnosi się ona wyłącznie do  do zobowiązań powstałych w drodze umowy.

Co ważne mogą z klauzuli rebus sic stantibus mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Przesłanką zastosowania będzie tu bowiem zawarcie umowy, bez różnicy kto te umowę zawarł.

Karol Wenus

Pozostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczono *

Jakakolwiek informacja, artykuł czy wpis zamieszczony na niniejszej stronie nie jest i nie może być uznawany za poradę prawną, gdyż stan faktyczny i prawny dotyczący poszczególnych sytuacji każdorazowo wymaga odrębnej analizy. Stanowczo odradzane jest wykorzystywanie informacji, artykułów czy wpisów zamieszczonych na niniejszej stronie, bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem. Wszelkie działania podejmowane bez uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem.