biuro@wlzkancelaria.pl
ul. Smulikowskiego 5, lok. 5 Warszawa

Obserwuj nas:

Agnieszka Zembek

PARTNER | ADWOKAT

E-MAIL
agnieszka.zembek@wlzkancelaria.pl

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczanie zdobywała w Sądzie Okręgowym w Warszawie, na stanowisku asystenta sędziego, a także w warszawskich kancelariach adwokackich.

Specjalistka z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego oraz spraw dotyczących podziału majątku. Z powodzeniem przeprowadziła wiele postępowań rozwodowych, o alimenty, a także spraw opiekuńczych (również z wątkiem międzynarodowym). Swoim klientom zapewnia wsparcie oraz reprezentację w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, a także stwierdzenie nabycia oraz podziału spadku.

Ponadto w obszarze jej zainteresowań znajdują się także prawo zamówień publicznych oraz prawo bankowe. Szczególną uwagę poświęca postępowaniom związanym z kredytami i pożyczkami. Swoją wiedzę w tym zakresie zdobywała prowadząc sprawy sądowe i pozasądowe.

W ramach praktyki adwokackiej odpowiadała m.in. za nadzór i koordynację pracy kilkunastu osobowego zespołu prawników zajmującego się dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej. Zawodowo interesuje się również kwestiami dotyczącymi zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych. Reprezentuje wykonawców zarówno w postępowaniach o udzielenie zamówienia, jak i przed organami państwowymi (Krajowa Izba Odwoławcza) oraz sądami.

http://wlzkancelaria.pl/wp-content/uploads/2020/06/AZ-site-320x481.png

Agnieszka Zembek

PARTNER | ADWOKAT

E-MAIL
agnieszka.zembek@wlzkancelaria.pl

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczanie zdobywała w Sądzie Okręgowym w Warszawie, na stanowisku asystenta sędziego, a także w warszawskich kancelariach adwokackich.

Specjalistka z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego oraz spraw dotyczących podziału majątku. Z powodzeniem przeprowadziła wiele postępowań rozwodowych, o alimenty, a także spraw opiekuńczych (również z wątkiem międzynarodowym). Swoim klientom zapewnia wsparcie oraz reprezentację w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, a także stwierdzenie nabycia oraz podziału spadku.

Ponadto w obszarze jej zainteresowań znajdują się także prawo zamówień publicznych oraz prawo bankowe. Szczególną uwagę poświęca postępowaniom związanym z kredytami i pożyczkami. Swoją wiedzę w tym zakresie zdobywała prowadząc sprawy sądowe i pozasądowe.

W ramach praktyki adwokackiej odpowiadała m.in. za nadzór i koordynację pracy kilkunastu osobowego zespołu prawników zajmującego się dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej. Zawodowo interesuje się również kwestiami dotyczącymi zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych. Reprezentuje wykonawców zarówno w postępowaniach o udzielenie zamówienia, jak i przed organami państwowymi (Krajowa Izba Odwoławcza) oraz sądami.

Jakakolwiek informacja, artykuł czy wpis zamieszczony na niniejszej stronie nie jest i nie może być uznawany za poradę prawną, gdyż stan faktyczny i prawny dotyczący poszczególnych sytuacji każdorazowo wymaga odrębnej analizy. Stanowczo odradzane jest wykorzystywanie informacji, artykułów czy wpisów zamieszczonych na niniejszej stronie, bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem. Wszelkie działania podejmowane bez uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem.