biuro@wlzkancelaria.pl
ul. Smulikowskiego 5, lok. 5 Warszawa

Obserwuj nas:

Paweł Wieczorek

APLIKANT ADWOKACKI

E-MAIL
paweł.wieczorek@wlzkancelaria.pl

Aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, jak również studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego gospodarczego. Już w trakcie studiów był członkiem Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej. Następnie swą specjalizację poszerzał pracując w czołowej warszawskiej kancelarii w  jednym z największych działów prawa karnego w Polsce. Wielokrotnie zastępował adwokatów przed organami ścigania jak również na rozprawach oraz posiedzeniach sądowych, począwszy od Sądu Rejonowego, aż po Sąd Apelacyjny.

Ponadto w obszarze jego zainteresowań znajdują się także prawo własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze znakami towarowymi oraz prawo pracy. W ramach praktyki prawniczej był również członkiem zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i prowadzenia postępowań sądowych toczących się z udziałem syndyka na skalę krajową, w ramach jednych z największych postępowań upadłościowych w Polsce.

http://wlzkancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/02/pw2-320x481.png

Paweł Wieczorek

APLIKANT ADWOKACKI

E-MAIL
paweł.wieczorek@wlzkancelaria.pl

Aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, jak również studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego gospodarczego. Już w trakcie studiów był członkiem Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej. Następnie swą specjalizację poszerzał pracując w czołowej warszawskiej kancelarii w  jednym z największych działów prawa karnego w Polsce. Wielokrotnie zastępował adwokatów przed organami ścigania jak również na rozprawach oraz posiedzeniach sądowych, począwszy od Sądu Rejonowego, aż po Sąd Apelacyjny.

Ponadto w obszarze jego zainteresowań znajdują się także prawo własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze znakami towarowymi oraz prawo pracy. W ramach praktyki prawniczej był również członkiem zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i prowadzenia postępowań sądowych toczących się z udziałem syndyka na skalę krajową, w ramach jednych z największych postępowań upadłościowych w Polsce.

Jakakolwiek informacja, artykuł czy wpis zamieszczony na niniejszej stronie nie jest i nie może być uznawany za poradę prawną, gdyż stan faktyczny i prawny dotyczący poszczególnych sytuacji każdorazowo wymaga odrębnej analizy. Stanowczo odradzane jest wykorzystywanie informacji, artykułów czy wpisów zamieszczonych na niniejszej stronie, bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem. Wszelkie działania podejmowane bez uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem.