biuro@wlzkancelaria.pl
ul. Smulikowskiego 5, lok. 5 Warszawa

Obserwuj nas:

Karol Wenus

PARTNER | ADWOKAT

E-MAIL
karol.wenus@wlzkancelaria.pl
TELEFON
+48 510 097 646

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich.

W ramach wieloletniej pracy adwokackiej skoncentrował się na poszerzaniu wiedzy oraz doskonaleniu praktyki w zakresie prawa karnego oraz upadłościowego. Szczególną uwagę poświęcił przy tym właśnie postępowaniom upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wielokrotnie koordynował pracą zespołów odpowiadających za reprezentowanie organów
postępowania upadłościowego (syndyków), wierzycieli upadłego, jak i samych upadłych.

Ponadto specjalizował się w zakresie prawa karnego gospodarczego, w szczególności reprezentowaniem interesów pokrzywdzonych. Jako ich przedstawiciel uzyskał na ich rzecz obowiązki naprawienia szkody na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Posiada zróżnicowane doświadczenie we współpracy i reprezentowaniu
podmiotów sektora finansowego. Niezmiennie utrzymuje bezpośredni kontakt z przedstawicielami biznesu m.in. za pośrednictwem Fundacji Invest Cuffs Edukacja i Rozwój Rynków, której jest założycielem i wiceprezesem. Doradza również jednemu z największych w Polsce portali internetowych zajmujących się rynkami finansowymi oraz prowadzi
programy w telewizji biznesowej Comparic24.TV.

W ramach praktyki prawniczej wielokrotnie zajmował się wsparciem osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Był współtwórcą i liderem kilkunastoosobowego zespołu procesowego, zajmującego się postępowaniami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi z zakresu umów kredytów i pożyczek. Zespół pod jego nadzorem prowadził kilka tysięcy spraw sądowych i pozasądowych.

http://wlzkancelaria.pl/wp-content/uploads/2020/06/KW-site-320x481.png

Karol Wenus

PARTNER | ADWOKAT

E-MAIL
karol.wenus@wlzkancelaria.pl
TELEFON
+48 510 097 646

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich.

W ramach wieloletniej pracy adwokackiej skoncentrował się na poszerzaniu wiedzy oraz doskonaleniu praktyki w zakresie prawa karnego oraz upadłościowego. Szczególną uwagę poświęcił przy tym właśnie postępowaniom upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wielokrotnie koordynował pracą zespołów odpowiadających za reprezentowanie organów
postępowania upadłościowego (syndyków), wierzycieli upadłego, jak i samych upadłych.

Ponadto specjalizował się w zakresie prawa karnego gospodarczego, w szczególności reprezentowaniem interesów pokrzywdzonych. Jako ich przedstawiciel uzyskał na ich rzecz obowiązki naprawienia szkody na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Posiada zróżnicowane doświadczenie we współpracy i reprezentowaniu
podmiotów sektora finansowego. Niezmiennie utrzymuje bezpośredni kontakt z przedstawicielami biznesu m.in. za pośrednictwem Fundacji Invest Cuffs Edukacja i Rozwój Rynków, której jest założycielem i wiceprezesem. Doradza również jednemu z największych w Polsce portali internetowych zajmujących się rynkami finansowymi oraz prowadzi
programy w telewizji biznesowej Comparic24.TV.

W ramach praktyki prawniczej wielokrotnie zajmował się wsparciem osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Był współtwórcą i liderem kilkunastoosobowego zespołu procesowego, zajmującego się postępowaniami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi z zakresu umów kredytów i pożyczek. Zespół pod jego nadzorem prowadził kilka tysięcy spraw sądowych i pozasądowych.

Skontaktuj się bezpośrednio

Jakakolwiek informacja, artykuł czy wpis zamieszczony na niniejszej stronie nie jest i nie może być uznawany za poradę prawną, gdyż stan faktyczny i prawny dotyczący poszczególnych sytuacji każdorazowo wymaga odrębnej analizy. Stanowczo odradzane jest wykorzystywanie informacji, artykułów czy wpisów zamieszczonych na niniejszej stronie, bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem. Wszelkie działania podejmowane bez uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem.