biuro@wlzkancelaria.pl
ul. Smulikowskiego 5, lok. 5 Warszawa

Obserwuj nas:

Marta Plichta

APLIKANT ADWOKACKI

E-MAIL
marta.plichta@wlzkancelaria.pl

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach adwokackich.

Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, w szczególności z zakresu prawa bankowego oraz prawa upadłościowego. Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe skupia się w powyższym zakresie na prowadzeniu spraw cywilnych (na wszystkich etapach zaawansowania). Pracując w dziale procesowym jednej z wiodących warszawskich kancelarii adwokackich kształtowała swoją specjalizację w zakresie umów kredytówi pożyczek.

W ramach pracy zawodowej dużą rolę przywiązuje do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i wiedzy. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła wiele zajęć uzupełniających oraz specjalizujących. Wśród nich można wymienić m.in. szkolenie z zakresu sporządzania skargi konstytucyjnej (na WPiA UW) czy półroczne seminarium „Prawo medyczne” (współorganizowane przez Wydawnictwo C.H.Beck).

http://wlzkancelaria.pl/wp-content/uploads/2020/06/MP-site-320x481.png

Marta Plichta

APLIKANT ADWOKACKI

E-MAIL
marta.plichta@wlzkancelaria.pl

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach adwokackich.

Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, w szczególności z zakresu prawa bankowego oraz prawa upadłościowego. Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe skupia się w powyższym zakresie na prowadzeniu spraw cywilnych (na wszystkich etapach zaawansowania). Pracując w dziale procesowym jednej z wiodących warszawskich kancelarii adwokackich kształtowała swoją specjalizację w zakresie umów kredytówi pożyczek.

W ramach pracy zawodowej dużą rolę przywiązuje do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i wiedzy. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła wiele zajęć uzupełniających oraz specjalizujących. Wśród nich można wymienić m.in. szkolenie z zakresu sporządzania skargi konstytucyjnej (na WPiA UW) czy półroczne seminarium „Prawo medyczne” (współorganizowane przez Wydawnictwo C.H.Beck).

Jakakolwiek informacja, artykuł czy wpis zamieszczony na niniejszej stronie nie jest i nie może być uznawany za poradę prawną, gdyż stan faktyczny i prawny dotyczący poszczególnych sytuacji każdorazowo wymaga odrębnej analizy. Stanowczo odradzane jest wykorzystywanie informacji, artykułów czy wpisów zamieszczonych na niniejszej stronie, bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem. Wszelkie działania podejmowane bez uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem.